Mediere Litigiu

Informatii utile

Recuperare taxa de timbru in instanta
In ultima perioada sunt tot mai multe intrebari privitoare la taxa de timbru. Taxa de timbru pentru solutionarea partajului este consistenta (3% din valoarea bunurilor partajabile). Taxa de timbru se restituie ori de cate ori partile ajung la un Acord prin mediere la mediator.
Solutii in medierea conflictelor
Mediatorul are rolul de a asista persoanele in conflict pentru a putea negocia impreuna o solutie comuna. Astfel, medierea este o negociere asistata. Fiecare persoana participa direct la gasirea solutiei finale.

Contacteaza-ne acum


0720.95.55.95

birou@mediere-litigiu.ro

Litigii comerciale

AVANTAJELE MEDIERII PENTRU CONFLICTELE COMERCIALE

 • confidentialitatea informatiilor, pentru ca in mediere partile nu se mai confrunta cu procedurile publice ale sedintelor de judecata;
 • costurile reduse ale solutionarii diferendelor, cunoscut fiind faptul ca orice cale judecatoreasca presupune costuri de multe ori comparabile cu rezultatul net al unui verdict pozitiv: taxe de timbru, expertize;
 • in cazul solutionarii prin mediere a unui conflict aflat pe rolul instantelor, aveti posibilitatea de a solicita returnarea taxelor de timbru;
 • rapiditatea cu care partile rezolva dezacordul;
 • evitarea riscului solutionarii unui dezacord de catre un tert; 
 • pastrarea legaturilor de afaceri dintre parti si propria traditie comerciala, pastrandu-si piata, furnizorii, partenerii de afaceri, intr-un cuvant, salvarea unor resurse importante.

 

DOMENII IN CARE E NEVOIE DE MEDIERE

Constructii: conflicte intre beneficiar si executant (ex. cu privire la majorarea costurilor, intarzieri in executare, etc);

Transportul: intre transportator si beneficiarii transportului (ex. pieirea bunului pe perioada transportului);

Leasingul auto/imobiliar;

Credite bancare;

Vanzari: toti vindem si cumparam, prin urmare devenim subiecti ai conflictelor vanzator – cumparator. 

Transfer de tehnologie

Consultanta

CAUZE COMERCIALE CARE SE POT MEDIA

Executarea contractelor;

Interpretarea clauzelor contractuale;

Rezilierea sau rezolutiunea contractelor;

Pretentiile comerciale izvorate din neexecutaea sau executarea cu intarziere a contractelor;

Conflictele dintre diferite compartimente ale societatii;

Conflictele intre angajati, angajat si angajator etc.

Orice situatie conflictuala generata in derularea contractelor de natura comerciala.

Conflictele ivite intre societatile comerciale partenere, conflictele aparute in interiorul acestora precum si conflicte aparute intre societati comerciale persoane juridice si persoane fizice (in calitate de beneficiari, prestatori, etc).

Contracte comerciale in derulare, dar si contracte ajunse la finalul executarii lor si asupra carora exista neintelegeri.

CE TREBUIE SA STITI DESPRE MEDIEREA COMERCIALA

Medierea comerciala poate interveni atat in faza extraprocesuala (inaintea declansarii unui proces in fata instantelor de judecata) dar si in etapa procesuala, dupa ce s-au formulat cereri de chemare in judecata, apeluri sau recursuri.

Medierea in etapa extraprocesuala:

 • in situatia in care se finalizeaza prin ajungerea la o intelegere comuna, are putere de lege intre parti.
 • intelegerea exprimata printr-un acord scris poate fi autentificata la notar, iar in masura in care contine o creanta certa, lichida si exigibila acest acord autentificat constituie titlu executoriu.
 • clauzele acordului de mediere se pot insera si intr-un act aditional la contractul incheiat intre parti si asupra caruia exista diferende.
 • in situatia in care acordul nu a fost autentificat, dar ulterior semnarii acordului acesta nu a fost respectat de catre una dintre parti, iar cealalta parte intelege sa se foloseasca de acord in instanta, acordul recunoscut de catre cealalta parte, in fata instantei, are aceeasi forta probanta ca si acordul autentificat de catre notar, si prin incuviintarea pronuntata de catre instanta de judecata, devine, de asemenea, titlu executoriu.

 

Medierea in etapa procesuala:

 • priveste acele situatii in care litigiul a fost deja inaintat spre judecata instantelor.
 • poate interveni oricand in cursul judecatii.
 • daca partile se infatiseaza la ziua fixata pentru judecata, cererea pentru darea hotararii va putea fi primita, chiar de catre un singur judecator, urmand ca hotararea care consfinteste acordul/intelegera lor sa fie data in sedinta.
 • daca partile se infatiseaza intr-o alta zi, instanta va putea da hotararea in camera de consiliu.
 • pentru incercarea de solutionare a litigiilor comerciale prin mediere, partile pot solicita instantelor de judecata acordarea unui termen de suspendare a judecatii pentru o perioada de 3 luni.
 • in cazul in care se ajunge la un acord cu privire la litigiul respectiv, partea poate solicita restituirea taxei de timbru. 

 

Atat in etapa extra procesuala cat si in etapa procesuala, PE TOT PARCURSUL DESFASURARII PROCEDURILOR DE MEDIERE, TERMENELE DE PRESCRIPTIE SE SUSPENDA.

Suspendarea termenului de prescriptie incepe sa curga de la data semnarii contractului de mediere, si opereaza indiferent daca medierea s-a finalizat cu un acord sau nu.

Medierea nu se confunda cu arbitrajul. Medierea este in fapt o negociere asistata si facilitata de catre un mediator neutru, in conditii de confidentialitate, care are drept scop incheierea unui acord care sa satisfaca toate partile aflate in conflict.